Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 30/09/2023

Hội nghị giao ban cấp vùng về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Nam

27/04/2023

    Ngày 21/4/2023, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị giao ban cấp vùng về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Nam. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở TN&MT 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức cho biết, năm 2023 là thời điểm tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; là năm bản lề để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó đã xác định bảo vệ, cải thiện môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững.

    Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là triển khai có hiệu quả, đồng bộ các quy định, chính sách của Luật BVMT 2020; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức nhấn mạnh, Hội nghị giao ban được tổ chức nhằm hướng dẫn các quy định, chính sách của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được thuận lợi và thống nhất; đồng thời, hướng dẫn, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ các hoạt động về kiểm soát ô nhiễm môi trường có tính đặc trưng của khu vực và các vấn đề mang tính liên vùng, liên tỉnh.

    Hội nghị được chia làm hai phiên hội thảo chuyên môn, trong đó nhóm 1 tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT theo quy định; kiểm soát, giám sát các điểm nóng và hoạt động ứng phó đối với các sự cố môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Nam. Nhóm 2 thảo luận về tình hình cấp giấy phép môi trường, kiểm tra việc thực hiện nội dung của giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT và của các địa phương; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

    Tại các phiên đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý thẳng thắn từ các cơ quan quản lý về môi trường tại địa phương, trong đó, ưu tiên vào các nội dung trọng tâm như: Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; cơ chế phối hợp giữa Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường với các Sở TN&MT trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT; kiểm soát, giám sát các điểm nóng và ứng phó đối với các sự cố môi trường; tình hình cấp giấy phép môi trường, kiểm tra việc thực hiện nội dung của giấy phép môi trường; công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại…

Đức Anh

Ý kiến của bạn