Banner trang chủ

Tổng biên tập qua các thời kỳ

 • Giai đoạn 1994 – 1998

   Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật cũng như kinh nghiệm, thực tiễn trong và ngoài nước về hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), Cục Môi trường phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xuất bản Bản tin BVMT và ra số đầu tiên vào tháng 2/1994. Có thể nói, Bản tin BVMT chính là tiền thân của Tạp chí BVMT, tên gọi đầu tiên của Tạp chí Môi trường.

   Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời Tạp chí Môi trường, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, khi đó là Cục trưởng Cục Môi trường đã cùng một số cộng sự khởi động xuất bản Bản tin BVMT.

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

(Tổng Biên tập Bản tin BVMT, tiền thân của Tạp chí BVMT (1994 – 1998)

 

   - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

   • Giai đoạn 1999 – 2003

   Sau khi xuất bản được khoảng 20 số Bản tin BVMT, được Vụ Báo chí (nay là Cục Báo chí) cấp Giấy phép phát hành, Tạp chí BVMT chính thức đi vào hoạt động, do PGS.TS Trương Mạnh Tiến làm Tổng Biên tập.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến

(Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Bảo vệ Môi trường từ năm 1999 - 2003)


   - Học hàm, học vị: PGS.TS chuyên ngành Địa - Vật lý

   - Chức vụ khi là lãnh đạo Tạp chí: Chánh Văn phòng/ Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (1999 - 2003).

   - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

   • Giai đoạn 2004 – 2008

   Năm 2004, TS. Trần Hồng Hà - Quyền Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (2004 - 2008).

 

TS. Trần Hồng Hà

(Tổng biên tập Tạp chí Bảo vệ Môi trường từ năm 2004 - 2008)

   - Học hàm, học vị: TS chuyên ngành Tổ chức, quản lý khai thác khoáng sản

   - Chức vụ khi là lãnh đạo Tạp chí: Quyền Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (2004 – 2008); Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT (từ tháng 1/2005 - 9/2005); Cục trưởng Cục BVMT; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT (từ tháng 10/2005 - 6/2008); Thứ trưởng Bộ TN&MT (từ tháng 7/2008 - 12/2008).

   - Chức vụ hiện nay: Bộ trưởng Bộ TN&MT.

   • Giai đoạn 2008 - đến tháng 5 năm 2018

 Ông Đỗ Thanh Thủy

KS. Đỗ Thanh Thủy

(Tổng biên tập Tạp chí Môi trường từ năm 2008 - 2018)

    Ngày 8/12/2008, Bộ trưởng Bộ TN&MT ký Quyết định số 2256/QĐ-BTNMT thành lập Tạp chí Môi trường, trực thuộc Tổng cục Môi trường, là đơn vị sự nghiệp, hoạt động theo cơ chế tự chủ  do ông Đỗ Thanh Thủy  là Tổng Biên tập.

- Học hàm, học vị: KS chuyên ngành dầu khí.

- Hiện nay: đã nghỉ hưu.

  • Giai đoạn 2018 - đến tháng 6 năm 2021

    Theo Quyết định số 786/QĐ-TCMT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Môi trường quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Môi trường, ông Nguyễn Văn Thùy, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, phụ trách điều hành.

  • Giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 - đến nay

    Theo Quyết định số 619/QĐ-TCMT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao ông Phạm Đình Tuyên, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Môi trường.