Banner trang chủ

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

15/08/2016

     Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1806/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam” (VNPMR).

     Theo đó, Ban chỉ đạo Dự án gồm 12 thành viên do Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Nguyễn Văn Tuệ làm Phó Trưởng ban cùng các ủy viên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ: TN&MT, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định tại văn kiện Dự án đã được phê duyệt.

 

 

     Được biết, Dự án VNPMR do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chỉ các bon và xây dựng lộ trình tham gia thị trường các-bon trong nước và thế giới. Khi Dự án được triển khai sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính, công cụ thị trường các-bon và lộ trình tham gia thị trường các bon trong lĩnh vực chất thải rắn; xây dựng và triển khai thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon, hệ thống báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường các-bon trong lĩnh vực sản xuất thép; tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện các hoạt động về NAMA và NAMA tạo tín chỉ các-bon. 

 

Nam Việt

Ý kiến của bạn