Banner trang chủ

Rà soát danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

15/08/2016

     Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1799/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ công tác rà soát danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

 

 

     Cụ thế, Tổ công tác do Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Lê Văn Hữu làm Tổ trưởng; Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Trương Đức Trí làm Tổ phó cùng với 8 thành viên là đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có nhiệm vụ rà soát, xác định danh mục đề xuất dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo đúng tiêu chí ưu tiên trong giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Chủ tịch Hội đồng liên ngành thẩm định, xác định danh mục các dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu.

     Theo Quyết định, tiêu chí rà soát các dự án ưu tiên về biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020 gồm: Xác định danh mục dự án phù hợp định hướng ưu tiên và xác định danh mục dự án đáp ứng các tiêu chí ưu tiên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của trung ương và địa phương.

     Về xác định danh mục dự án phù hợp định hướng ưu tiên:

     Đối với đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương ven biển: Trồng, phục hồi rừng ngập mặn ven biển tạo đê mềm chắn sóng, nước dâng, tăng cường khả năng hấp thụ CO2 và tạo sinh kế bền vững cho người dân; Xây dựng, nâng cấp các hồ chứa nước ngọt, hệ thống kiểm soát mặn phục vụ sản xuất trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng; Xây dựng, nâng cấp các đoạn đê biển, đê sông, nâng cao khả năng thoát lũ kết hợp các giải pháp công trình mềm ở những khu vực có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính mạng và đời sống nhân dân.

     Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên: Trồng, phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, kết hợp phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng khả năng giữ nước, chống xói mòn, nâng cao độ che phủ, giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ các công trinh hạ lưu, điều hòa khí hậu, duy trì và phát triển sinh kế bền vững; Xây dựng, nâng cấp, các hồ chứa nước phục vụ sản xuất trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa.

     Về xác định danh mục dự án đáp ứng các tiêu chí ưu tiên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của trung ương và địa phương; phù hợp với Kế hoạch châu thổ và cách tiếp cận tổng thể của Ngân hàng thế giới thông qua dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”; phù hợp với Kế hoạch của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Pari (giảm phát thải khí nhà kính); có tính liên vùng, đa mục tiêu, có tác dụng lan tỏa; có tác động trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân; có quy mô vốn phù hợp, suất đầu tư hợp lý; phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, tạo được sinh kế bền vững; phù hợp với các giải pháp công nghệ tiên tiến; có khả năng hoàn thành dự án trước năm 2019 để đưa vào hoạt động.

 

Trần Tân

Ý kiến của bạn