Banner trang chủ

Quốc gia đầu tiên trên thế giới không thải CO2 ra môi trường

07/06/2016

     Không chỉ là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, Bhutan cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới không thải CO2 ra môi trường mà còn hấp thụ một lượng lớn khí CO2. Người dân tại đây luôn quan tâm đến vấn đề BVMT vì nó được xem là yếu tố hàng đầu để đem lại hạnh phúc cho con người.

     Năm 2009, Bhutan tuyên bố rằng họ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên không thải khí CO2 ra ngoài môi trường. Những năm sau đó, họ sẽ tiếp tục giảm lượng CO2 và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có lượng khí CO2 hấp thụ lớn hơn được thải ra.

 

 

     Những gì mà Bhutan đã làm để biến điều kỳ diệu đó trở thành hiện thực là cấm khai thác gỗ để xuất khẩu. Hiếp pháp cũng được sửa đổi để đảm bảo rằng diện tích rừng không bao giờ được giảm xuống dưới 60% diện tích đất nước. Bhutan cũng miến phí nguồn điện tạo ra từ thủy điện, để người dân không còn phải đốt than, củi và thải ra lượng CO2 rất lớn vào môi trường. Đó là những việc không quá phức tạp, không cần tới công nghệ hiện đại nhưng Bhutan đã làm và bảo vệ được môi trường của họ.

     Bhutan cho biết, đến năm 2030, họ sẽ không thải ra khí nhà kính. Kế hoạch đó sẽ buộc Bhutan phải tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như sức gió và Mặt trời. Những gì mà Bhutan làm được quả thực là bài học đáng giá đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.

 

Phạm Đình

 

Ý kiến của bạn