Banner trang chủ

Mô hình điểm thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tôn giáo

26/08/2016

     Để phối hợp thường xuyên, đồng bộ và chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở TN&MT và các tổ chức tôn giáo, ngày 8/8, tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch Phối hợp xây dựng mô hình điểm thực hiện BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong các tôn giáo.

 

 

     Theo đó, mục đích chính của Kế hoạch bao gồm: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, cung cấp kiến thức để các tổ chức tôn giáo tuyên truyền học tập trong chức sắc và tín đồ; Xây dựng mô hình điểm thực hiện BVMT và ứng phó với BĐKH của từng tôn giáo.

     Sở TN&MT tỉnh có nhiệm vụ cung cấp tài liệu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BVMT và ứng phó với BĐKH; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp BVMT và ứng phó BĐKH của cả nước và của tỉnh. Các tổ chức tôn giáo sẽ trích dẫn trong giáo lý, giáo luật, kinh sách của tôn giáo mình nội dung liên quan đến BVMT và ứng phó BĐKH.

    Mô hình điểm trên được xây dựng trong tháng 9/2016.

 

Nam Hưng

Ý kiến của bạn