Banner trang chủ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

11/01/2024

    Ngày 9/1/2024, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

    Tham dự phiên họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh; Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng; Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh….

Quang cảnh phiên họp

    Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: (1) Các nội dung thống nhất; (2) Một số nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (3) Một số nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội...

    Từ sau Kỳ họp thứ 6, dưới sự chỉ đạo sát sao của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật trên tinh thần kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo chủ trương của Đảng, nghị quyết Quốc hội; bảo đảm nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; có tính kế thừa; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng; tăng khả năng chống chịu của hệ thống tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng...

    Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều. So với dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ Sáu, dự thảo Luật đã bỏ 5 điều, hoàn thiện, chỉnh lý, sửa đổi 250 điều. Báo cáo cũng nêu rõ các nội dung thống nhất theo kết luận tại Thông báo Kết luận số 3123/TB-TTKQH; một số nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một số nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội...

    Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nghe thành viên Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo Luật… Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã phát biểu kết luận về nội dung này.

Đức Anh

Ý kiến của bạn