Banner trang chủ

TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

27/10/2021

     Triển khai Công văn số 3484/UBND-STNMT ngày 7/6/2021 của UBND TP. Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020, ngày 22/10/2021, Sở TN&MT TP đã tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của Luật.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 60 điểm cầu

    Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực ngày 1/1/2022 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về BVM, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý TN&MT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

    Hội nghị nhằm phổ biến đến các cán bộ làm công tác môi trường tại các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường xã, phòng TN&MT các quận, huyện những nội dung quan trọng của Luật BVM năm 2020, qua đó nhận thức một cách đầy đủ trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong quản lý nhà nước về BVMT.

    Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên, là những người trực tiếp tham gia từ khâu soạn thảo, trình Quốc hội dự án Luật BVMT năm 2020, phân tích rõ những điểm mới của Luật, hướng triển khai dự kiến của các văn bản dưới Luật, với các chuyên đề như: Những điểm mới trong quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; Công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, lập biên bản, xử phạt và giải quyết tố cáo về BVMT; Những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí, nước thải; Bồi thường thiệt hại về môi trường; Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, mua sắm xanh, tín dụng xanh...

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn