Banner trang chủ

Tham vấn kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2020 trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp

30/10/2023

    Ngày 30/10/2023, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về kết quả kiểm kê khí nhà kính (KNK) năm 2020 trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF).

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hà Quang Anh, Giám đốc Trung tâm phát triển các-bon thấp, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT cho biết, Cục Biến đổi khí hậu được Bộ TN&MT giao thực hiện nhiệm vụ “Kiếm kê KNK năm 2020 trong lĩnh vực LULUCF, nhằm kiểm kê KNK năm 2020 trong lĩnh vực LULUCF, phục vụ xây dựng các báo cáo quốc gia và đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); Kiểm kê được lượng phát thải/hấp thụ KNK năm 2018 cho 6 vùng kinh tế - xã hội (Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long) cũng như toàn quốc trong lĩnh vực LULUCF, phục vụ việc xây dựng các báo cáo quốc gia và thực hiện các mục tiêu giảm phát thải KNK trong NDC. Trung tâm phát triển các-bon thấp là đơn vị được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

Toàn cảnh Hội thảo

    Xác định LULUCF là một trong 5 lĩnh vực cần thực hiện kiểm kê KNK theo yêu cầu báo cáo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, đồng thời là lĩnh vực được kỳ vọng giảm phát thải quan trọng cho việc thực hiện NDC của Việt Nam theo hướng tiết kiệm nhất, sinh thái nhất, môi trường nhất, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Cục Biến đổi khí hậu, Trung tâm phát triển các-bon thấp đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị liên quan (Trung tâm triển khai công nghệ viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia) tiến hành nghiên cứu, kiểm kê KNK năm 2020 trong lĩnh vực LULUCF. Đến nay, thông qua tính toán, hỗ trợ của các chuyên gia, Trung tâm đã có kết quả kiểm kê và tổ chức hội thảo nhằm mục đích chia sẻ, tham vấn ý kiến của các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… về kết quả mức hấp thụ/phát thải KNK tại 6 vùng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó có cái nhìn tổng quan, góp ý cho đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đặc biệt, kết quả sau khi tham vấn và hoàn thiện sẽ được sử dụng để cập nhật, xây dựng các báo cáo quốc gia trong thời gian tới, trước mắt sẽ phục vụ cho việc báo cáo quốc gia lần thứ 4.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo tham luận về: Phân loại sử dụng đất và xây dựng bản đồ phục vụ kiểm kê KNK trong lĩnh vực LULUCF năm 2020; Kết quả kiểm kê KNK lĩnh vực LULUCF 2020… Qua đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh 3 nội dung chính: Sự phù hợp của các số liệu, phương pháp tiếp cận số liệu sử dụng ảnh viễn thám để phân loại và xác định diện tích rừng hoặc loại hình, trạng thái sử dụng đất từng thay đổi theo thời gian, phục vụ công tác kiểm kê trong lĩnh vực LULUCF; Sự phù hợp, tính chính xác, độ tin cậy của kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực LULUCF năm 2020 với tiến trình, đối tượng cũng như cơ sở của các báo cáo quốc gia hiện nay; Đánh giá, xác định các nguồn phát thải chính hoặc các bể hấp thục chính từ lĩnh vực LULUCF xem đã phù hợp hay chưa, nhằm giúp đơn vị chủ trì thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Đáng chú ý, việc xác định này gắn liền với 6 vùng kinh tế - xã hội nên các đại biểu quan tâm đến sự phù hợp của kết quả kiểm kê có phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương hay không.

    Từ ý kiến góp ý của các đại biểu, Cục Biến đổi khí hậu sẽ dựa trên cơ sở khoa học thực tiễn để tiếp cận, tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm kết quả tính toán, kiểm kê cũng như sản phẩm báo cáo, tạo cơ sở đóng góp đầy đủ hơn cho các báo cáo quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới.

Thu Hằng

Ý kiến của bạn