Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 30/09/2023

Lễ phát động Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam

16/05/2023

    Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, ngày 12/5/2023, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Lễ phát động Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam

    Đất ngập nước đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Với diện tích khoảng 12 triệu ha, phân bố trên tất cả các vùng sinh thái, vùng đất ngập nước ở Việt Nam đang góp phần quan trọng giúp cân bằng sinh thái, “cái nôi” sinh tồn của hàng nghìn loài sinh vật, nguồn sống của hàng triệu người dân. Tính đa dạng của các kiểu loại đất ngập nước ở Việt Nam đã góp phần tạo nên sự phong phú về loài, có ý nghĩa đối với quốc gia và thế giới. Ngoài ra, vùng đất ngập nước còn góp phần cung cấp lương thực, thủy sản cho nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu nước ngoài.

    Nhận thức được tầm quan trọng đó, việc bảo tồn, phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giàu tài nguyên và đa dạng sinh học của Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những mục tiêu phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, quyết định để phát huy giá trị các vùng đất ngập nước cũng như khắc phục khó khăn, bất cập.

    Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Cao Minh Tuấn cho biết, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) năm nay có chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động để phục hồi đa dạng sinh học” tôn vinh giá trị đa dạng sinh học đối với đời sống của nhân loại, các thông điệp của thế giới đối với cộng đồng để có hành động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học cho sự phát triển bền vững của đất nước, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như vai trò của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học. Thông qua Lễ phát góp phần nâng cao nhận thức, sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của người dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung với thông điệp “Chung tay cùng hành động để bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam” trong thời gian tới.

    Để thực hiện hiệu quả việc bảo tồn, phát triển bền vững vùng đất ngập nước, ông Cao Minh Tuấn cho rằng, cần tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của đất ngập nước; mong muốn thông qua lễ phát động sẽ nhận được nhiều sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng, cả nước nói chung chung tay cùng hành động về bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam…

    Ngay sau Lễ phát động, các đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam.

Trần Hương

 

Ý kiến của bạn