Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 30/09/2023

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học

08/05/2023

    Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (ĐDSH) (22/5), Bộ TN&MT sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm với nhiều hoạt động bên lề, gồm: Hội thảo “Phối hợp hành động thực hiện Khung ĐDSH toàn cầu Côn Minh - Montreal”; trồng cây và thả các loài động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Ba Bể; triển lãm tranh, ảnh về bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH… nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, phát triển bền vững ĐDSH. Mục đích của các hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác bảo tồn ĐDSH trong nước và quốc tế, qua đó tôn vinh những giá trị ĐDSH đối với đời sống của nhân loại, các thông điệp của thế giới đến với cộng đồng để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị ĐDSH cho sự phát triển bền vững của đất nước.

    Tại Việt Nam, năm 1995 “Kế hoạch hành động ĐDSH của Việt Nam” được ban hành ngay sau khi trở thành thành viên của Công ước ĐDSH. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1250/TTg-CP phê duyệt Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp đó, năm 2022 là năm đầu tiên Luật BVMT năm 2020 chính thức có hiệu lực, để ngăn chặn đà suy giảm ĐDSH, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm khuyến khích các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, người dân tham gia thực hiện các hoạt động bảo tồn, sử dụng bền vững ĐDSH và dịch vụ hệ sinh thái, phát huy vốn tự nhiên lần đầu tiên được quy định trong Luật BVMT năm 2020, mạnh dạn mở rộng cho khối tư nhân tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh hoạt.

    Chiến lược đề ra mục tiêu mới là mở rộng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo đảm diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên đất liền đạt 9% diện tích lãnh thổ đất liền; diện tích các vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt từ 3 - 5% diện tích vùng biển tự nhiên của quốc gia; được quốc tế công nhận 15 khu Ramsar, 14 khu dự trữ sinh quyển, 15 vườn di sản ASEAN; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định từ 42% - 43%; phục hồi được ít nhất 20% diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái; không có thêm loài hoang dã bị tuyệt chủng; cải thiện các quần thể của ít nhất 10 loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; các nguồn gen hoang dã và giống cây trồng, vật nuôi được lưu giữ và bảo tồn đạt mục tiêu thu thập, lưu giữ tối thiểu 100.000 nguồn gen…

Hoàng Đàn

 

Ý kiến của bạn