Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 30/09/2023

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 2023: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển bền vững”

19/05/2023

    Cách đây tròn 60 năm, ngày 18/5/1963, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng. Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ. Người khẳng định:  "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”. Lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước nhà, đã được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng. Gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: "Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế...".

Các đại biểu Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT tham dự Hội thảo chào mừng Ngày Khoa học

và Công nghệ Việt Nam

    Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13). Sau 10 năm tổ chức, Ngày Khoa học và Công nghệ đã thực sự trở thành ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã chọn Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam để vinh danh, trao các giải thưởng cho các nhà khoa học, các cán bộ quản lý khoa học và đông đảo người dân yêu khoa học, say mê nghiên cứu. Các hoạt động phong phú, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong 10 năm qua đã khơi dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo trong cộng đồng; dần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giới trẻ, góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo. Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng là dịp để khẳng định lại vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, là động lực then chốt trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

    Chủ đề của Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2023 là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển bền vững”. Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động được triển khai rộng khắp cả nước như triển lãm sách, tọa đàm, ngày hội STEM, lễ trao giải báo chí...

    Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023, ngày 18/5/2023, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Bộ TN&MT, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã tổ chức Hội thảo chào mừng nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Viện. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện và một số các đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ.

Hương Mai

Ý kiến của bạn