Banner trang chủ

Bộ TN&MT: Tiếp tục tham vấn, lấy ý kiến Hội, Hiệp hội doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

20/10/2021

   Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và chuyên gia xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ TN&MT cũng như tổ chức tham vấn, lấy ý kiến. Ngày 18/10/2021, Bộ tiếp tục làm việc với một số Hội, Hiệp hội doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

    Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Luật BVMT xác định, cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp BVMT, do đó, Luật đã có nhiều quy định mới, thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định đã được quy định trong Luật. Việc thực hiện tốt công tác BVMT không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường quốc tế và đảm bảo phát triển bền vững. Phát huy được vai trò của các doanh nghiệp trong công tác BVMT chính là giải pháp then chốt nhằm giải quyết các áp lực về môi trường hiện nay.

    Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận góp ý về những vấn đề chung có tính bao quát của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT đến những vấn đề cụ thể được quy định trong từng chương, điều, khoản.

    Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung trong Dự thảo Nghị định như quy định Nhãn xanh, Nhãn sinh thái; điện tử hóa các thủ tục hành chính về việc cấp các giấy phép môi trường; Quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Theo nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Minh Bạch Nguyễn Hồng Minh, cần phải quy định rõ hơn, khuyến khích các ngành hàng tự xây dựng nhãn sinh thái, xây dựng các tiêu chí ứng xử nội bộ, khuyến khích cộng đồng tiêu dùng xanh… Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến Thủy sản Nguyễn Hoài Nam cho rằng, nên tiến tới điện tử hóa các thủ tục hành chính về việc cấp các giấy phép môi trường, cũng như có quy định rõ ràng về thời gian cấp phép, thời gian thẩm định tránh việc mỗi địa phương phát sinh các thủ tục hành chính khác nhau… 

    Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Luật BVMT đã quy định, các doanh nghiệp có Nhãn xanh sẽ được hưởng nhiều chính sách từ việc có Nhãn sinh thái, Nghị định sẽ quy định cụ thể hơn. Ngoài ra, hiện nay, với việc Luật BVMT được thông qua, thời gian và thủ tục hành chính đã giảm được 34%, Bộ TN&MT đứng thứ 5 trong các Bộ, ngành thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm các thủ tục hành chính, doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ những chính sách này. Đối với việc kiểm tra, kiểm soát, Bộ trưởng cho biết, chỉ dự án có nguy cơ, phải đi kiểm tra để đảm bảo công tác BVMT được chặt chẽ nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp, những nội dung đóng góp sẽ được Bộ chỉ đạo các đơn vị tiếp thu ý kiến và giải đáp cụ thể, những vấn đề còn thiếu, chưa phù hợp sẽ bổ sung sửa đổi… Bên cạnh những ý kiến trực tiếp tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản tới Ban soạn thảo, Tổ biên tập nhằm hoàn thiện các quy định trong Dự thảo Nghị định, bảo đảm sớm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, phù hợp với tâm tư nguyện vọng và lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn