Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 29/02/2024

Một số kết quả ban đầu về xây dựng bản đồ không gian các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tại Cà Mau

15/01/2014

     Trên thế giới, các hệ sinh thái (HST) đang bị thất thoát và suy giảm ở mức báo động. Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ (MA) cho thấy, hơn 60% các dịch vụ HST toàn cầu đang ở tình trạng xấu hơn so với 50 năm trước. Điều này một phần do hạn chế thông tin về giá trị thực mà thiên nhiên mang lại và các giá trị của thiên nhiên chưa được xem xét trong quá trình đưa ra các quyết định quy hoạch chính sách và trong các giao dịch kinh tế. Quan điểm đánh giá thấp dịch vụ HST là nguyên nhân gây ra tổn thất đa dạng sinh học, chức năng của HST và từ đó ảnh hưởng đến phúc lợi của con người, đặc biệt là những người nghèo.

     Theo hướng dẫn của đánh giá HST thiên niên kỷ, rất nhiều các công cụ khác nhau, bao gồm các công cụ lập bản đồ không gian và lượng giá dịch vụ HST đã được xây dựng và áp dụng tại các khu vực khác nhau, theo các mức độ khác nhau. Lập bản đồ và mô hình hóa dịch vụ HST cho phép các nhà nghiên cứu ra quyết định đánh giá sự đánh đổi của các giải pháp quản lý khác nhau và xác định các khu vực ưu tiên cho bảo tồn và đầu tư vào nguồn vốn tự nhiên.

     Với tổng diện tích 64.903 ha, rừng ngập mặn (RNM) tại Cà Mau đang cung cấp các dịch vụ HST đa dạng, hỗ trợ trực tiếp cuộc sống của người dân địa phương. Việc đánh giá vai trò của các dịch vụ HST tại khu vực này do đó hết sức quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị to lớn mang lại từ RNM.

 

Kim Thị Thúy Ngọc

Viện Chiến lược ,Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Trần Trung Kiên

Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 12/2013)

Ý kiến của bạn