Banner trang chủ

Thừa Thiên - Huế: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh do dịch Covid-19 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

22/10/2021

    Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Công văn số 9944/UBND-TN về việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh do dịch Covid-19 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, UBND tỉnh thống nhất giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị, UBND các địa phương liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế để thực hiện việc vận chuyển, xử lý chất thải khi hình thành các cơ sở cách ly y tế tập trung. Riêng đối với địa bàn huyện A Lưới, tiếp tục chủ động thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý tại Trung tâm y tế huyện. Sở TN&MT, Sở Y tế thông tin đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

    Ngoài ra, để triển khai tốt nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế huy động, bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Rà soát lập danh sách các phương tiện tham gia công tác vận chuyển chất thải. Đối với các phương tiện chưa được Bộ TN&MT cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được đề xuất trưng dụng để phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải nghi nhiễm Sars-CoV-2, Công ty lập danh sách báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở TN&MT, Sở Y tế trước ngày 31/10/2021 để xem xét, chấp thuận; Rà soát năng lực phương tiện, thiết bị trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, lập hồ sơ đề nghị Bộ TN&MT thẩm định, cấp phép theo đúng quy định.

Thu gom rác thải Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

    Các đơn vị, UBND các địa phương được giao quản lý cơ sở có phát sinh chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 tổ chức thực hiện công tác thu gom, tập kết đúng quy định, bố trí vị trí phù hợp, thuận lợi để Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tiếp cận thu gom, vận chuyển. Xây dựng phương án nhằm chủ động, sẵn sàng theo phương châm 04 tại chỗ trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 từ các điểm phát sinh đến khu vực xử lý.

    Công văn cũng nêu rõ, UBND huyện A Lưới phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư phương tiện phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/11/2021.

    Sở TN&MT phối hợp với Sở Y tế rà soát danh sách các phương tiện tham gia công tác vận chuyển chất thải do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đề xuất, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.

    Các đơn vị thực hiện quy trình cấp giấy phép cho lực lượng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch Covid-19 được ban hành tại Công văn số 165/CV-BCĐ ngày 14/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

    Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch đối với việc thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quy trình cấp giấy phép cho lực lượng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch. Theo đó, trước khi vào khu vực thực hiện phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch Covid-19, đơn vị thu gom vận chuyển rác có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cần xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch và được Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải thực hiện theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ TN&MT cấp phép. Trường hợp trưng dụng phương tiện phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền; được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Nhân viên thực hiện nhiệm vụ phải được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19; được tấp huấn về công tác phòng chống dịch và thực hiện khai báo y tế hàng ngày; có thẻ Kiểm soát dịch bệnh; đồng thời phải được xét nghiệm SAR-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên 3 ngày/lần…

Nguyên Hằng

Ý kiến của bạn