Banner trang chủ

Tập huấn cho người dân về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ở Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

15/09/2022

    Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần tiết kiệm được tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải. Tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển CTRSH đúng quy cách sẽ giúp giảm 50% lượng rác cần thu gom, vận chuyển và đơn giản hóa việc tổ chức phương tiện; tăng khả năng thu hồi tài nguyên cũng như nâng cao hiệu quả xử lý của các công nghệ xử lý tiếp theo. Ngoài ra, hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn còn giúp hình thành ý thức của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

    Phường 2 là phường trung tâm của TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với tổng số hộ dân là 4.579, dân cư sống tập trung, nghề nghiệp chính là kinh doanh phục vụ du lịch. Mật độ dân cư 586 người/km2; thu nhập bình quân đầu người 59,74 triệu đồng/năm, CTRSH phát sinh là 1,0 kg/người/ngày. Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác tại nguồn phù hợp với đặc điểm từng vùng miền và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về thu gom, phân loại CTRSH và hạn chế sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy”, từ ngày 4/7/2022 đến ngày 15/7/2022, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, UBND TP. Đà Lạt tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về phân loại CTRSH tại nguồn theo Luật BVMT năm 2020.

    Đối tượng tập huấn bao gồm: Cán bộ, công nhân đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH (cụ thể là Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt và Công ty TNHH Môi trường năng lượng xanh); Cán bộ, công chức, hệ thống chính trị phường, cán bộ giám sát thực hiện mô hình và hơn 4.500 người dân Phường 2, TP. Đà Lạt. Chương trình tập huấn đã được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: Tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho đơn vị quản lý và các cán bộ thực hiện giám sát tại các tổ dân phố của Phường 2 TP. Đà Lạt. Thành phần tham dự: lãnh đạo Phường; cán bộ môi trường Phường; Trưởng các tổ dân phố; Chủ tịch các Hội (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) và đoàn viên đoàn thanh niên. Thời gian tập huấn được tổ chức vào giờ hành chính. Đợt 2: Tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho người dân. Trong đó, nội dung tập huấn tập trung vào 3 vấn đề chính mà người dân cần đặc biệt quan tâm và được trình bày một cách ngắn gọn, thu hút. Các lớp tập huấn cho người dân được tổ chức tại 3 địa điểm, 1 ca/buổi/địa điểm vào các khung giờ từ 19h30 - 20h30.

Một số hình ảnh tập huấn phân loại CTRSH cho người dân

    Các lớp tập huấn đã được đông đảo người dân và cán bộ Phường 2 tham gia. Sau khi tham gia tập huấn, người dân và cán bộ của Phường 2 đã hiểu được ý nghĩa của việc phân loại CTRSH tại nguồn như: Góp phần tiết kiệm được tài nguyên; mang lại lợi ích cho chính chủ nguồn thải từ việc tận dụng phế liệu tái chế, làm phân compost bón cho cây trồng trong vườn nhà; giảm thiểu ô nhiễm; giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý TN&MT.

ThS. Phạm Tiến Nhất, ThS. Trần Thị Thanh, ThS. Nguyễn Ánh Nguyệt

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường

Bảo Bình

Tạp chí Môi trường

Ý kiến của bạn