Banner trang chủ

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

07/07/2023

    Cùng với việc thu hút đầu tư phát triển hoạt động sản xuất công nghiệp, thời gian qua tỉnh Ninh Bình luôn chú trọng đến công tác BVMT tại các khu công nghiệp (KCN), với quan điểm ưu tiên những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với khả năng và thực tế giải quyết ô nhiễm của các KCN. 

    Theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Bình, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua có bước phát triển khá cao, cơ cấu sản xuất trong nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gắn với thị trường.

    Ban Quản lý các KCN (KCN) tỉnh Ninh Bình cho biết, trong năm 2022 các doanh nghiệp trong các KCN đã đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng khá so với năm trước, cụ thể: Doanh thu ước đạt 73.260 tỷ đồng, tăng 7,45% so với năm ngoái, đạt 106,17% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm ngoái, đạt 100% kế hoạch năm; ước nộp ngân sách 14.000 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch năm 2022.

    Hiện nay, trên địa bàn có 5 KCN với 121 dự án đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Các KCN đang hoạt động đều được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án BVMT chi tiết của toàn khu. Tất cả 121 dự án đầu tư trong các KCN đã thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định. Các chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chủ dự án đầu tư thứ cấp đều phải tuân thủ thực hiện theo đúng ĐTM, đề án BVMT chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Do đó, công tác BVMT tại các KCN đã được nâng lên, chất thải phát sinh tại các doanh nghiệp trong KCN được thu gom xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải, các sự vụ gây ô nhiễm môi trường đã giảm từ số lượng cho đến mức độ. Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong các doanh nghiệp được thu gom lưu trữ và thuê đơn vị chức năng vận chuyển xử lý. Nước thải, khí thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải, không có hiện tượng doanh nghiệp tự xả chất thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường.

KCN Khánh Phú (Ninh Bình)

    Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động cải tạo, chỉnh trang cơ sở hạ tầng trong các KCN và phát động các phong trào BVMT như: Hoạt động hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và các hoạt động hướng tới mô hình “KCN sáng, xanh, sạch, đẹp”, trước mắt là đối với KCN Khánh Phú. Hiện đã có 7 đơn vị là: Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình và Nhà máy Đạm Ninh Bình, Công ty TNHH Xuân Hiển, Công ty CP cơ khí chế tạo CNC, Công ty CP khí công nghiệp Ninh Bình, CNC, Công ty Cơ điện Ninh Bình, Công ty TNHH Long Sơn tại KCN Khánh Phú tham gia triển khai thực hiện chỉnh trang cải tạo vỉa hè, trồng cây xanh tạo cảnh quan cho KCN Khánh Phú. Riêng năm 2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thực hiện giám sát công tác tại 1 dự án; phối hợp thẩm định ĐTM 6 dự án, thẩm định cấp Giấy phép môi trường cho 6 dự án; phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường - Công an Tỉnh kiểm tra công tác BVMT đối với 12 dự án trong các KCN. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh kiểm tra đột xuất công tác BVMT đối với 3 dự án; thẩm định hồ sơ xin giao đất, hoàn thiện thủ tục trình UBND Tỉnh giao đất cho 4 dự án đầu tư trong các KCN. Phối hợp với Sở Công Thương tỉnh kiểm tra hoạt động hóa chất đối với 6 dự án trong KCN. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường luôn được theo dõi, đôn đốc và triển khai chặt chẽ. Trong năm 2022, có 15 lượt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

    Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý BVMT trong các khu, cụm công nghiệp, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, nâng cao ý thức trách nhiệm về BVMT đối với các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện và nâng cao năng lực vận hành nhà máy xử lý nước thải ở các KCN đảm bảo các quy định môi trường.

    Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát môi trường tại các dự án trong KCN để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác BVMT, kiên quyết đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Bám sát chương trình thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình, các chỉ thị, nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh để xúc tiến thu hút đầu tư; trong đó ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế cao, giá trị gia tăng cao.

    Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tiếp tục đôn đốc, kiên quyết yêu cầu các đơn vị có lưu lượng xả khí thải lớn triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải liên tục tự động theo đúng thời gian quy định.

Nam Việt

Ý kiến của bạn