Banner trang chủ

Cần Thơ: Nhiều chuyển biến tích cực từ phong trào “Chống rác thải nhựa”

20/04/2023

    Ngày 18/4/2023, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương khen thưởng phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ Phạm Nam Huân cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND TP. Cần Thơ về triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”, trong thời gian qua, Sở TN&MT đã tích cực triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” đến các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện và người dân, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, người dân trong việc chung tay, góp sức hạn chế sử dụng rác thải nhựa, góp phần BVMT, xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại.

    Thông qua công tác tuyên truyền, vận động phong trào “Chống rác thải nhựa” đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình hay về chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố. Điển hình là phong trào “Nói không với rác thải nhựa” ở các khu dân cư do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ thực hiện; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có mô hình thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy; Hội Cựu Chiến binh thực hiện hiệu quả mô hình thu gom vỏ bao bì và các sản phẩm làm từ nhựa…

    Đối với các quận, huyện cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền những tác hại của chất thải nhựa dùng một lần đối với môi trường, sức khỏe của cộng đồng thông qua hệ thống đài phát thanh cũng như các phano, áp phích; đồng thời, vận động người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết hạn chế sử dụng các vật phẩm làm bằng nhựa sử dụng một lần, nhằm góp phần BVMT.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng gặp phải một số khó khăn, một phần là do ý thức phân loại rác thải nhựa với các loại rác thải thông thường khác của một bộ phần người dân chưa cao; nhiều người dân còn có thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn chưa được thường xuyên, liên tục...

    Để phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn TP. Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; xây dựng và nhân rộng các mô hình cộng đồng tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; tổ chức các hội thi, hội thảo, chuyên đề, treo pano, áp phích, đưa tin, viết bài về những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”...

    Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cũng trao Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ cho một số tổ chức, cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thành phố.

Nam Hưng

Ý kiến của bạn