Banner trang chủ

Bộ TN&MT công bố 24 đơn vị đủ năng lực tái chế

23/02/2024

    Ngày 20/2/2024, Bộ TN&MT đã ban hành Thông báo số 86/TB-BTNMT công bố danh sách 24 đơn vị tái chế bao bì ở khu vực phía Bắc và phía Nam.

    Dựa trên cơ sở đơn đề nghị, hồ sơ cung cấp của các đơn vị tái chế sản phẩm, đồng thời, lấy ý kiến của sở TN&MT của các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương có liên quan, Văn phòng Hội đồng EPR Quốc gia (Bộ TN&MT) công bố danh sách bao gồm 7 công ty tái chế ắc quy, pin; 3 công ty tái chế dầu nhớt; 4 công ty tái chế sản phẩm điện, điện tử và số đơn vị còn lại có chuyên môn trong việc tái chế bao bì carton.

    Ngoài ra, Thông báo số 782/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì được Bộ TN&MT ban hành ngày 18/12/2023 có 2 đơn vị được ủy quyền tổ chức tái chế: Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy (VAMM) tại tỉnh Vĩnh Phúc với sản phẩm, bao bì được tái chế là ắc quy, pin, săm lốp, dầu nhớt và phương tiện giao thông; Công ty Cổ phần Tái chế bao bì - PRO Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, tái chế về bao bì.

    Theo TS. Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TNMT), Giám đốc Văn phòng Hội đồng EPR Quốc gia, việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì. Nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được công bố nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế.

    Chia sẻ thêm, Giám đốc Văn phòng Hội đồng EPR Quốc gia lưu ý, các đơn vị tái chế khác bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường có nhu cầu được công bố thông tin về đơn vị mình thì gửi thông tin theo Thông báo số 185/TBBTNMT ngày 7/4/2023 của Bộ TN&MT để được công bố. Ngoài ra, khi lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế sản phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét, đánh giá năng lực, công nghệ, công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị tái chế tại thời điểm ký kết hợp đồng; không ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Phương Linh

Ý kiến của bạn