Banner trang chủ

Thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

28/10/2020

    Nhằm tạo sự đồng thuận, phối hợp trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ thông qua việc phổ biến các nội dung chính của đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030”, ngày 26/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp hữu cơ”.

 Toàn cảnh Hội thảo

   Nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế phát triển và sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới do đảm bảo cung cấp được các sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe con người và cho xã hội. Tính đến nay, diện tích canh tác hữu cơ tăng từ 53.350 ha năm 2016 lên khoảng 237.693 ha năm 2019, có 46/63 tỉnh thành đang thực hiện và có phong trào sản xuất hữu cơ. Nông dân tham gia sản xuất hữu cơ là 17.168 người, có 97 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ, tham gia xuất khẩu là 60 doanh nghiệp với kim ngạch khoảng 335 triệu USD/năm. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được tiêu thụ trong nước và hiện đã xuất khẩu đi 180 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nga, Singapore... là những thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ lớn trên thế giới (theo điều tra công bố năm 2020 của Tổ chức Nông nghiệp quốc tế IFOAM). Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 10 tháng đầu năm 2020 nông nghiệp hữu cơ góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của ngành lên ước đạt trên 30 tỷ USD.

    Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ của các vùng miền, địa phương và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới, Bộ NN&PTNT đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030” tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6, nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới.

    Để có kết quả này, Bộ NN& PTNT ghi nhận và biểu dương Sở NN&PTNT các tỉnh, doanh nghiệp, bà con nông dân, cơ quan thông tin và truyền thông đã tích cực phối hợp, thực hiện tốt và cung cấp thông tin kịp thời các chỉ đạo của Bộ và của địa phương trong công tác xây dựng, phát triển nền nông nghiệp hữu cơ. Để nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, cần có kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện đề án để làm cơ sở cho các bên liên quan từ cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp và người dân tham gia triển khai hoạt động cũng như phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động cụ thể.

    Một số ý kiến tại Hội thảo cho rằng, để tiếp tục phát triển và phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững, cần tăng cường phổ biến, đào tạo về tiêu chuẩn hữu cơ cho nông dân, doanh nghiệp; các cơ quan có trách nhiệm và chính quyền các địa phương cần tăng cường hỗ trợ việc giới thiệu, quảng bá, phát triển thị trường nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, phải đầu tư, hỗ trợ nâng cao chất lượng các đơn vị phân tích, đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế và thiết lập hệ thống đánh giá, chứng nhận cho các tổ chức công nhận, tổ chức chứng nhận trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế…

 

Trần Tân

Ý kiến của bạn