Banner trang chủ

Thanh Hóa: Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

25/11/2020

   Để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, trên cơ sở các nghị quyết, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM, Sở TN&MT tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện nội dung về môi trường. Phối hợp với các đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM thông qua các cuộc họp tổ, nhóm trong khu dân cư, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thôn xóm; làm pano, khẩu hiệu về xây dựng NTM và bảo vệ môi trường tại các xã. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ Trái đất”, “Tuần lễ Nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn”... Ngoài ra, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, Sở đã hỗ trợ xây dựng các lò đốt rác tại các địa phương, triển khai thực hiện các điểm thu gom chất thải nguy hại từ sản xuất nông nghiệp; tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh - dịch vụ về thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, từ đó hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng công trình xử lý chất thải, nước thải đạt quy chuẩn.

   

    UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền nhằm khơi dậy ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường nông thôn. Phát động phong trào giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp theo định kỳ tại các cơ quan, đơn vị. Các hội phát động hội viên thường xuyên tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Theo đó, nhiều phong trào, hoạt động vệ sinh môi trường nông thôn đã được duy trì và phát huy hiệu quả, như: Phong trào “5 không 3 sạch”, đường hoa thay thế cỏ dại ven đường, hố rác gia đình, “Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; thực hiện tuyến đường “Thanh niên tự quản xanh – sạch - đẹp”...

    Thông qua các phong trào, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng gần 1.000 km đường hoa thay thế cỏ dại ven đường, vận động di dời 5.692 chuồng trại chăn nuôi khỏi nơi ở, hỗ trợ xây dựng 24.086 nhà tiêu hợp vệ sinh. Tỉnh đoàn đã tổ chức 76.600 buổi dọn vệ sinh môi trường; đào 10.500 hố rác gia đình và 1.908 hố rác tập trung tại thôn bản, hỗ trợ hơn 1.000 thùng đựng rác; huy động hàng chục ngàn ngày công của đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 1.046 mô hình hội nông dân BVMT. Trên địa bàn tỉnh, hiện có 23 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, 14 dự án xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt, với tổng cộng 21 lò đốt. Ngoài ra, tại hầu hết các xã đều đã có bãi tập kết rác thải sinh hoạt để vận chuyển về khu xử lý tập trung, 88,1% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 96,7% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 52,7%; tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt 70%. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 80% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM.

 

Phạm Đình

Ý kiến của bạn